Συντήρηση ανελκυστήρων

lift maintenance

Συντήρηση σημαίνει:

 • Έλεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα με:
  • εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων και
  • καθαρισμό - λίπανση όλων των εξαρτημάτων, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Ο αριθμός των συντηρήσεων που εκτελεί η εταιρία Ι. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν είναι μικρότερος από 12 τον χρόνο για ανελκυστήρες σε κτίρια με ανώτατο όριο πλήρων διαδρομών 10.000 σε εβδομαδιαία βάση.

Σε ανελκυστήρες που υπερβαίνουν αυτό το όριο, ο αριθμός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 24 σε ετήσια βάση.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ! (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 παρ. 16.3)

Η συντήρηση που παρέχεται από την εταιρία μας εστιάζεται στην διατήρηση της ποιότητας του προιόντος και της ασφάλειας λειτουργίας αυτού.

Με πλήρη γνώση των αναγκών των πελατών μας, προσφέρουμε αξιοπιστία τόσο στα υλικά που χρησιμοποιούμε, όσο και στην ταχύτητα για την άμεση και πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
 
Συμφωνητικό πλήρης συντήρησης (FULL MAINTETANCE)
Με αυτόν το τύπο συμφωνητικού συντήρησης, η εταιρία Ι. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσφέρει χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη πλην της μηνιαίας:

 • Ποιότητα συντήρησης
 • Αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε υλικού
 • Οργανωμένους ελέγχους δοκιμών για την αξιοπιστία των επισκευών
 • Γρήγορη ανταπόκριση στις βλάβες
 • Ασφάλιση του ανελκυστήρα
 • Επικοινωνία με τον πελάτη και τεχνική υποστήριξη

Συμφωνητικό κατά νόμο συντήρηση
Με αυτόν το τύπο συμφωνητικού συντήρησης, η εταιρία Ι. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσφέρει:

 • Ποιότητα συντήρησης
 • Γρήγορη ανταπόκριση στις βλάβες
 • Άμεση εκτέλεση επισκευών μετά από αίτημα ή έγκριση του πελάτη
 • Ασφάλιση του ανελκυστήρα
 • Επικοινωνία με τον πελάτη και τεχνική υποστήριξη

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008
Η εταιρία μας πρώτη στην Πελοπόννησο απέκτησε Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO9001 από το 2001, το οποίο και εφαρμόζει επιτυχώς.

certifications

certifications

certifications


Δείτε τα έντυπα που χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το ISO 9001:2008 για την συντήρηση των ανελκυστήρων
.

Έντυπα (7 σελίδες)
ΣΣ-003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
  Έντυπα (8 σελίδες)
ΣΣ-004 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
 • ss-003-entypo-p1
 
 • ss-004-entypo-p1